NI Lego робот може се контролисати стратегиjом менталног опуштања. Степен опуштености мери се електроенцефалографском методом (ЕЕГ): детекциjом алфа активности. Посетиоци ће моћи да виде како изгледа систем за мерење ЕЕГ сигнала, LabVIEW софтвер за мерење сигнала у реалном времену, а добровољци могу да учествуjу у демонстрациjи Електротехничког факултета Универзитета у Београду, коjа ће се одржавати два пута недељно у траjању од два сата.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *