Друштвено одговорни, рециклажни роботи АrtEko, ауторке Биљане Бибе Вицковић, имаjу задатак да подижу еколошку свест грађана, а посебно деце. Сепарациja и убацивање отпада у АrtEko роботе кориснику доноси тикет са поруком о значају рециклажног процеса, али и специjалним кодом. Таj код омогућава играње занимљиве игрице на адреси www.oktoopus.org/games.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *