Прва протетичка роботска шака направљена jе 1963. на Институту „Михајло Пупин“. То jе била адаптивна протеза на екстерно напаjање. Имала jе миоелектрично управљање и сензорску повратну спрегу и могла jе да изврши две кључне радње – стискање у песницу и скупљање са испруженим прстима. Иако није употребљавана у клиничке сврхе, шака је коришћена за истраживања коjа су утицала на даљи развој роботских руку.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *