ECCEROBOT (Embodied Cognition in a Compliantly Engeneered Robot) jе направљен тако да се креће и реагуjе на спољни свет на исти начин као и човек. Он копира укупну форму људског тела и његових унутрашњих структура: костиjу, мишића, зглобова и тетива, па зато изгледа помало застрашуjуће, као огољено тело човека без коже. ECCEROBOT jе резултат рада европске групе институциjа међу коjима jе и Електротехнички факултет Универзитета у Београду.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *