Три тима се такмиче у скупљању „златних полуга“ коjе се налазе на острву са палмама и благом, које је исцртано на столу. Роботи скупљаjу полуге и преносе их у нацртани брод. Победник jе она екипа коjа у договореном временском року сакупи наjвише полуга у свом броду.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *