Ако робота поставите у познат, унапред мапиран простор, он ће врло лако, мерењем удаљености до препрека одредити своју путању. Међутим, овакав поступак и начин навигациjе може се користити и у неприступачним областима, у случаjевима пожара, земљотреса и сл., када се роботи на угрожена подручjа испуштаjу из авиона иако терен ниjе унапред познат.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *