Робот на два точка са одвоjеним погоном поседуjе осам ултразвучних сензора са предње стране коjи му омогућаваjу безбедно кретање. Pioneer 3-DX се користи у веома разнолике сврхе: проjектовање система за праћење, кретање у непознатом окружењу, испитивање терена, у настави… Робот може да прати стационарни или мобилни циљ, као што jе, на пример, извор светлости, или да се креће у лавиринту или простору са препрекама.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *