Роботска рука са пет степени слободе кретања зглобне структуре повезана jе са контролером. Она може самостално да ради у фабрици или магацину тако што предмете поставља и скида са производне траке, слаже их на задату локациjу, поставља у унапред одређени положаj, слаже jедан производ на други или их одлаже у канту.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *