Први индустриjски роботи у ондашњоj Jугославиjи направљени су на Институту „Михаjло Пупин“ у Београду. Након конструисања првог UMS робота, његов наследник UMS2 настао jе 1982, а могао је да изврши просте манипулативне задатке. Током 2008. године он је jе комплетно ремонтован и модернизован на Електротехничком факултету у Београду, па се и данас користи у едукационе сврхе.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *