Професор Ролф Фајфер је заменик директора швајцарског националног центра за истраживања у роботици (NCCR Robotics). Поља његовог интересовања су биороботика, „меки роботи“, вештачка еволуција и морфогенеза и друге блиске области. Аутор је бројних књига о роботици, укључујући и Разумевање интелигенције, коју је 1999. објавио МИТ прес, као и више од 200 других публикација.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *