Контакт

Центар за промоцију науке

Макензијева, 24
11000 Београд, 
Србија
тел: +381 11 24 00 260
centar@cpn.rs
www.cpn.rs

Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 73
11000 Београд, Србија
тел: +381 11 32 26 992
http://www.etf.bg.ac.rs