Предавања: среда, 03.10.

  • 18.00

    Роботи у школи: Едукациjа у области роботике и мехатронике

    Милан Санадер, М&Г Дакта

  • 19.00

    Како се роботика учи у свету

    Проф. др Милан Матиjевић, Универзитет у Крагуjевцу, Факултет инжењерских наука

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *