Предавања: понедељак, 08.10.

  • 18.00

    Хуманоидни роботи: могућности и границе – NAO робот

    Милош Jовановић, Лабораториjа за роботику, Институт „Михаjло Пупин“

  • 19.00

    Причајте са роботом, он Вас чује, види и ради шта му кажете

    Jовица Тасевски, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *