Предавања: среда, 10.10.

  • 18.00

    Роботи у рехабилитациjи пациjената погођених шлогом

    Милош Костић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

  • 19.00

    Роботи и технологиjе будућности у хирургиjи

    Др Воjислав Богосављевић, Клинички центар Србије

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *