Предавања: петак, 12.10.

  • 18.00

    Управљање робота можданим сигналима

    Проф. др Мирjана Поповић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

  • 19.00

    Роботика и етика

    Проф. др Воjин Ракић, Центар за биоетичке студиjе, Институт за филозофиjу и друштвену теориjу

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *