Предавања: уторак, 25.09.

  • 18.00

    Роботи у индустријској производњи

    Проф. др Петар Петровић, Универзитет у Београду, Машински факултет

  • 19.00

    На путу до чаробњака: Људи у свету интелигентних машина

    Др Милан Гњатовић, Унивезитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *